Preview Mode Links will not work in preview mode

The Saltet podcast

Feb 11, 2022

KRM har rotat i arkivet och halat upp följande. Ett kanske inte helt nyinspelat (2 år and still rotting) men endock till höres aldrig tidigare lyssnat avsnitt där Saltetgänget quizzar. Nära på två timmar kommer det att ta, så glöm nu inte att pausa emellanåt!
Nov 21, 2019